Förtecknade arkivbildare på Museum & Arkiv på Kivik:

Albo & Södra Gärdskretsen av Sveriges Allmänna Folkskollärarförening

Albo Härads Civilförsvarsförening

Albo Härads Luftskyddsförening

Albobygdens Turisttrafikförening

Albokretsen av Tempelorden

Algot Thorssons personarkiv

Apotekare G A Halcks personarkiv

Attusa skola

Byggnadsföreningen Bernadotte u.p.a

Bästekille skola

Fritiof Nilsson Piratens personarkiv

Georg Nilssons personarkiv

Grevlunda Folkskola

Göthe Rosenbergs personarkiv

Halls familjearkiv

Handlanden Jöns Larssons personarkiv

Handlanden Nils Månsson Malmqvists personarkiv

Harou Sézakis personarkiv

Kiviks AIF

Kiviks Brandförsvarsförening

Kiviks Esperöd

Kiviks Fiskeläge

Kiviks Hamnaktiebolag

Kiviks Hem- och Skolaförening

Kiviks kommun

Kiviks kommuns skoldistrikt

Kiviks kommuns skolidrottsförening

Kiviks marknad

Kiviks Musteri AB

Kiviks och Södra Mellby Föreläsningsförening

Kiviks poststation

Kiviks Rödakorskrets

Kiviks Sjöassuransförening

Kiviks Skola 1954-1995

Kiviks Skola Projekt

Kiviks skolbibliotek

Kiviks sol- och luftbadsanstalt

Kiviks Stormvarningsstation

Kiviks Stärkelsefabriks AB

Kiviks Turistförening

Kiviksgraven Bredarör

Ljungnäs skeppsrederi

Miljövårdsföreningen på Kivik med omnejd

Museum & Arkiv på Kivik

Nätverksgruppen i Kivik för folkhälsoprogram

Ola Cappelins personarkiv

Pastor Nils Holmqvists familjearkiv

Piratenskolan

Projekt Vrakekan Kivik

Richard Hanssons familjearkiv

Rörums skola

Rörums skolbibliotek

Saga Noréns personarkiv

Sjökapten Nils Anderssons personarkiv

Sjömannen Anders Månssons personarkiv

Skeppare Anders Mårtenssons personarkiv

Skolbiblioteksorganisationen i Kiviks kommun

Skomakare Anton Nilssons personarkiv

Snickare Ola Persson Åbergs personarkiv

St Olofs skola

St Olofs skolbibliotek

Sten Anderssons personarkiv

Styrman Wictor Nilssons personarkiv

Sällskapet Livbojen

Södra Mellby ABFs Bibliotek

Södra Mellby Församlings Skolråd

Södra Mellby Hembygdsring

Södra Mellby kvarn

Södra Mellby Lokalkommitté av Förstamajblommans Riksförbund

Södra Mellby och Vitaby kommuns luftskyddsförening

Södra Mellby skolbibliotek

Södra Mellby skoldistrikt

Södra Mellby Sockens Brandstodskommitté

Templet no. 252 Bernadotte

Torups landgille

Wendels familjearkiv

Viks fiskeriförening

Vitaby Församlings Skolråd

Vitaby hemvärnsförening

Vitaby kommun

Vitaby skoldistrikt

Vitemölle fiskareförening